Aktualitātes

Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu pilsētā, Aizkalnes un Līču ciemos

28.08.2017.

Ir stājušies spēkā Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/07 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma”.

Līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma īpašniekam jāiesniedz iesnieguma veidlapa, lai saņemtu tehniskos noteikumus. Par pieslēguma ierīkošanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes pagasta pārvaldes Aizkalnes ciemā, Preiļu pagasta pārvaldes Līču ciemā ar iesniegumu jāvēršas SIA “Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2, Preiļos.

Sīkāka informācija un iesnieguma veidlapa.


SIA “Preiļu saimnieks” piedalās Preiļu pilsētas svētkos

25.08.2017.

Kā ierasts, arī šogad augusta otrajā pusē (18.-20. augustā) Preiļi svinēja pilsētas svētkus un aizvadīja nu jau par tradīciju kļuvušo 3. Starptautisko autorleļļu festivālu. SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas darbiniekiem tas nozīmēja arī vairāk darba un lielāku atbildību, uzturot kārtībā svētku norises vietas un pilsētas parku.

19. augusta vakarā notika tradicionālais svētku gājiens pa Raiņa bulvāri, Aglonas, Liepu un A. Paulāna ielu līdz Preiļu parka estrādei. Šoreiz svētku moto bija “Ar cepuri uz svētkiem!”, tāpēc katras iestādes un uzņēmuma kolektīvam kā vienojošais elements bija tieši galvas rota. Gājiena noslēgumā soļoja SIA “Preiļu saimnieks” kolektīvs.

Estrādē notika novada sakoptāko īpašumu sumināšana. Šajā gadā diemžēl daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nebija naskas uz dalības pieteikšanu konkursā, piedalījās tikai māja Saltupes ielā 2. Nākamgad aicinām māju pārstāvjus būt aktīvākiem un piedalīties konkursā, jo mūsu novadā ir daudz sakoptu un skaistu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ar ko varam lepoties.

Jaunums 3. Starptautiskajā autorleļļu festivālā šogad bija mākslinieku darināto Preiļu kraukļu izstāde. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par viņuprāt skaistāko un labāko kraukli. Trīs visaugstāk skatītāju novērtētie kraukļi 19. augustā sumināšanas pasākumā estrādē saņēma balvas, ko šogad bija nodrošinājis SIA “Preiļu saimnieks”.

Svētki ir izdevušies un gan preilieši, gan ciemiņi ir guvuši pozitīvas emocijas un iedvesmu līdz pat nākamajiem svētkiem!


Sakoptas kapsētas – viena no pilsētas vizītkartēm

25.08.2017.

Vasara ir laiks, kad pilsētas un pagastu kapos norisinās kapusvētki. Tos apmeklē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī aizgājēju tuvinieki no citiem novadiem un pilsētām, tāpēc svarīgi, lai kapsētas būtu sakoptas. Aizgājēju kapavietas kopj tuvinieki, savukārt par kapsētu kopējo teritoriju rūpējas SIA “Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa.

Kapsētas tiek uzkoptas ne tikai gatavojoties kapusvētkiem, bet arī ikdienā, un aizgājēju tuvinieki no citiem novadiem bieži izsaka atzinības un pateicības vārdus par sakoptajiem un skaistajiem Preiļu kapiem. Pilsētas kapsētās SIA “Preiļu saimnieks” izpļauj zāli, satīra visas mazās taciņas, izved atkritumus. Arī cilvēki tiek aicināti no savu piederīgo kapavietām nogrābtās lapas un citus atkritumus nest uz tam paredzētajiem konteineriem.

Kapsētās aug daudz koku, tāpēc tiek sekots līdzi to stāvoklim, lai laikus izzāģētu bīstamos un bojātos. Šogad Moskvinas kapsētā nozāģēti 3 koki, savukārt Preiļu kapos – 27.  Tuvākajā laikā pilsētas kapos plānots nozāģēt vēl dažus bojātos kokus, par kuriem saņemts Preiļu novada domes saskaņojums.

Darbus veic speciālisti ar attiecīgo ekipējumu un instrumentiem, jo koki tiek zāģēti ļoti sarežģītā situācijā – apkārt ir kapu kopiņas un pieminekļi, tāpēc nav iespējas kokus nogāzt. Koki tiek zāģēti pa daļām, zari no augšas tiek mesti lejā klajumiņos starp apbedījumu vietām. Pēc zāģēšanas darbiem SIA “Preiļu saimnieks” teritoriju sakopj, taču jāņem vērā, ka piebraukt klāt ar tehniku parasti nav iespējams, tāpēc nozāģētais koks tiek smalki sagriezts un pa taciņu aiznests līdz vietai, kur var piebraukt autotransports. Ņemot vērā šos sarežģītos darba apstākļus, nozāģētā koka savākšana nenotiek tik ātri, cik, iespējams, to vēlētos kapavietu kopēji, tāpat diemžēl gadās, ka darbu procesā tiek nolauzta kāda puķe. Tāpēc iedzīvotāji šādos gadījumos tiek aicināti būt saprotoši. Bojātos kokus labāk nozāģēt laicīgi, jo, kokiem nogāžoties vētras laikā, zaudējumi ir daudz lielāki – tiek bojātas kapu apmalītes, pieminekļi, žogi, apstādījumi. 

Kā novērojuši SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas darbinieki, iedzīvotāji ļoti aktīvi un čakli kopj savu piederīgo kapavietas. Un pateicoties kopīgam darbam Preiļu kapi ir sakopti un tīri. 


SIA "Preiļu saimnieks" dalās pieredzē atkritumu šķirošanas jomā

25.08.2017.

Atkritumu šķirošana ir veselīga un videi draudzīga dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc SIA “Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa regulāri atgādina iedzīvotājiem izturēties atbildīgi pret vidi, pret savu un līdzcilvēku labklājību un veselību un ar nopietnību attiekties pret pareizu atkritumu apsaimniekošanu.

Lai gan cilvēku apziņa mainās tikai pamazām, tomēr mūsu novada pieredze atkritumu apsaimniekošanas jomā ir interesanta arī pilsētas viesiem – delegācijām no citām pašvaldībām un arī valstīm. 10. augustā SIA “Preiļu saimnieks” atkritumu šķirošanas laukumu apmeklēja Moldovas reģionu un pašvaldību speciālistu delegācija, kas ar lielu interesi apskatīja laukumu, kā arī uzzināja par atkritumu šķirošanas kultūru novadā.

Mūsu novadā ikvienam iedzīvotājam ir pieejama pilnvērtīga iespēja iesaistīties dalītās atkritumu vākšanas sistēmā, izmantojot šim nolūkam paredzētos dalīto atkritumu vākšanas laukumus, kur konteineros ar dzelteniem vākiem jāmet visu veidu papīrs (avīzes, žurnāli, grāmatas, kartona iepakojums), plastmasa (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojums, polietilēna maisiņi), izskalotas un saplacinātas sulas un piena tetrapakas, skārdenes un konservu bundžas, šampūna un citas līdzīgas cietās plastmasas pudeles (HDPE), savukārt konteineros ar zaļiem vākiem – pudeļu un burku stikls (bet nekādā gadījumā spoguļus un balzama pudeles!).

Dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti ir pieejami Preiļos, Aizkalnē un Līčos.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa pateicas visiem iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, kuras šķiro atkritumus un izturas atbildīgi pret vidi! 

No kreisās: Leovas pilsētas mērs Vitālijs Gargauns, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis 


Notiek daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remonti

25.08.2017.

Arī šajā vasarā SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļa aktīvi darbojas, veicot daudzdzīvokļu māju remontus. Pēdējā mēneša laikā remontdarbi veikti 5 daudzdzīvokļu namos:

  • Liepu 26 – ārdurvju maiņa un grīdu remonts
  • Zaļā 12 – kāpņu telpu kosmētiskais remonts, PVC logu uzstādīšana
  • Cēsu 11 – ventilācijas skursteņu remonts
  • Zaļā 18 – dārza žogu uzstādīšana
  • Liepājas 40 – priekšlaukumu un betona lieveņu remonts

Kā pastāstīja Liepājas ielas 40 mājas vecākais Anatolijs Babčuks, iedzīvotāji ir ļoti apmierināti ar veikto remontu – tika savesti kārtībā priekšlaukumi un betona lieveņi un šobrīd ir ērti ienākt kāpņutelpās. Līdz tam segums pie ieejas bija ļoti nelīdzens. Jau iepriekš šajā mājā tika izremontētas kāpņutelpas. A. Babčuks atzina, ka SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki bija ļoti pretimnākoši, šovasar tikai nokrāsoti arī soliņi pie mājas. Šobrīd Liepājas 40 mājas iedzīvotāji jau plāno nākamos nepieciešamos remontdarbus.

 

Augustā un septembrī paredzētie remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās:

  • Liepu 12 – 3. sekcijas kāpņu telpas remonts
  • Aglonas 12 – skursteņu remonts
  • Liepu 10 – lieveņu remonts
  • Rēzeknes 20 – vējdēļu maiņa
  • Cēsu 9 – ventilācijas skursteņu remonts

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA “Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļa veic pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros. Svarīgs priekšnoteikums, lai varētu sakārtot daudzdzīvokļu mājas iekšējo un ārējo vidi, ir tas, cik apzinīgi iedzīvotāji norēķinās par komunālajiem pakalpojumiem.

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu telpās. Paldies aktīvajiem māju vecākajiem! Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana
JAUNUMU ARHĪVS