Aktualitātes

Preiļos izveidots jauns dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukums

15.12.2017.

Decembra vidū Viļānu ielā 6 tika atklāts jauns dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukums. Tas nozīmē, ka šobrīd Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami jau 23 dalīti vākto atkritumu laukumi, kā arī trīs Preiļu novada ciemos – Aizkalnē, Līčos un Prīkuļos. 

Jaunajā laukumā konteinerus šķirotajiem atkritumiem varēs ērti izmantot arī apkārtnes privātmāju iedzīvotāji. Savukārt konteiners nešķirotajiem atkritumiem gan ir paredzēts tikai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.

Kā pastāstīja SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece, tuvākajā laikā paredzēts atklāt vēl vienu dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumu Preiļu pilsētā, kā arī norit darbs, lai arī individuālās apbūves sektoros tiktu izvietoti konteineri stiklam.

Konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas), arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas. Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzama pudeles, spoguļus, lampu kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi!

Šķirojot tiek samazināts kopējais poligonā apglabātais atkritumu daudzums, tādējādi samazinot atkritumu poligona platību un negatīvo ietekmi uz vidi. Šķirošana ir veids, kā taupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus, un šķirošana ir neatņemama veselīga un videi draudzīga dzīvesveida sastāvdaļa.


Preiļi gatavi svinēt Ziemassvētkus un sagaidīt Jauno gadu!

15.12.2017.

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā Preiļu pilsēta ir ietērpta svētku rotā – gan galvenās ielas, gan iestādes un laukumi. Arī paši iedzīvotāji rūpējas par to, lai vairotu svētku sajūtu, izrotājot savus īpašumus. 

Pilsētas galvenā egle – no Preiļu pagasta meža 

Preiļu galvenā egle šogad atrodas Raiņa bulvāra laukumā pretī Preiļu novada domes ēkai. 11 metrus garo egli Preiļiem ir dāvinājusi SIA „Trovent”, un tā ir atceļojusi no Preiļu pagasta meža. Egli noskatīja SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, un jau 5. decembrī Komunālās nodaļas darbinieki to atveda un uzstādīja laukumā. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, SIA “Vicars” vadītājs Broņislavs Veigulis dāvināja autokrāna pakalpojumu smagās svētku egles iekraušanai traktora piekabē un uzstādīšanai laukumā.

Egles izrotāšanu šogad uzraudzīja un vadīja Preiļu novada domes māksliniece Inese Anina. Rotāšanai izmantotas baltas sniegpārslas, sarkanas stikla bumbas, kā arī dažādu krāsu elektriskās gaismas virtenes. Māksliniece pastāstīja, ka egles noformējumā pamatā dominē vēso toņu gaismiņas – zils, balts, dzeltens, lillā –, lai izskatītos saskanīgi arī ar domes ēkas svētku izgaismojumu. Esošajiem rotājumiem klāt nākušas arī jaunas, tieši šim gadam iegādātas gaismiņas. Domes laukuma zālienā uzstādītas arī lielās, izgaismotās sniegpārslas, kas pagājušo gadu rotāja centrālo laukumu.

Egles iedegšanas pasākums šogad norisinājās 9. decembrī vienlaikus ar amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku dāvanu tirdziņu. Klātesošajiem uzrunāja un sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, savukārt atskatu uz šo gadu sniedza Preiļu novada pašdarbības kolektīvi, izdejojot un izdziedot visus 12 mēnešos.

Ziemassvētku pasaka Preiļu centrālajā laukumā

Preiļu centrālajā laukumā šogad preiliešus un pilsētas viesus romantiskā gaisotnē priecē īsta Ziemassvētku pasaka, kas tapusi mākslinieces Ineses Aninas sadarbībā ar SIA “Preiļu saimnieks” galdniecības darbiniekiem. Pēc mākslinieces sagatavotiem šabloniem galdniecībā izgatavots izturīgs namiņš ar skārda jumtu, lai tas priecētu ne tikai šajos Ziemassvētkos, bet arī citos svētkos. Lai gan galvenā svētku egle šogad atrodas Raiņa bulvārī, centrālajā laukumā izvietotas vairākas dzīvās eglītes, kā arī jau iepriekš tapušās polikarbonāta eglītes, kas labi viena otru papildina. Zīmīgi, ka šī gada svētku noformējumā jaunu dzīvību ieguvuši savulaik nozāģētie bojātie Preiļu parka koki – tie pārtapuši 6 baltos briedīšos, kas nu īpaši priecē mazos preiliešus.

Tā kā noformējums veidots no vairākiem elementiem – namiņa, briežiem, laternām, stilizētiem žodziņiem, eglītēm, māksliniece atzīst, ka īpaši daudz pūļu bija jāvelta tieši kompozīcijas izveidei, lai noformējums labi izskatītos no visām pusēm. Ļoti iederīgi šoreiz kompozīcijā iekļāvies arī pilsētas pulkstenis.

Kā pastāstīja I. Anina, Ziemassvētki ir laiks, kad noformējumam īpaši labi jāizskatās tieši tumšajā diennakts laikā, tāpēc kopā ar Preiļu novada domes tehnisko speciālistu Valdu Martinkusu uzstādīts arī noskaņu raisošs svētku izgaismojums. 

Liels paldies visiem, kuri piedalās svētku noskaņas radīšanā!


Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās novembra norēķinu periodā

15.12.2017.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par siltumenerģijas maksu šā gada novembra norēķinu periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs novembrī bija 54,34 EUR/MWh bez PVN.

Vidējā maksa novembra apkures periodā

Šogad novembris bija siltāks, nekā pirms gada – saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa temperatūra novembra apkures periodā (no 26.10.2017. līdz 26.11.2017. – 32 dienas) bija plus 3,55 grādi pēc Celsija.

Siltumapgādes daļas apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku un Pils ielas katlumājām, novembra norēķinu periodā ir 1,141 EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā – 1,09 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas: Liepu ielas katlumāja – 1,085 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 1,645 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja – 1,137 EUR/m2 ar PVN.

AS «Latvijas gāze» prognozē, ka dabas gāzes cena arī decembrī varētu nedaudz pieaugt, tātad arī siltumenerģijas tarifs būs nedaudz augstāks.

 

2016. gada novembrī apkures periods (26.10.2016.-27.11.2016.)

2017. gada novembra apkures periods (26.10.2017.-26.11.2017.)

Novembra periods par apkuri

33 dienas

32 dienas

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

Plus 0,82 grādi pēc Celsija

Plus 3,55 grādi pēc Celsija

Kopējais siltumenerģijas tarifs (bez PVN)

54,01 EUR/MWh

54,34 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12%)

1,343 EUR/m2

1,141 EUR/m2


Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās novembra apkures periodā ar PVN:

Rēzeknes 36 – 0,366 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,33 EUR ar PVN),

Liepu 9 – 0,376 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 10,38 EUR ar PVN,

Rēzeknes 32 – 0,411 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,83 EUR ar PVN),

Liepu 24 – 0,454 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 6,80 EUR ar PVN),

Liepu iela 12 – 0,484 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 12.71 EUR ar PVN),

Liepu 21 – 0,542 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,42 EUR ar PVN),

Liepu 28 – 0,458 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 10,95 EUR ar PVN,

bet siera rūpnīcas mikrorajonā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 72 – 0,25 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 14,80 EUR ar PVN). 

 


SIA “Preiļu saimnieks” un Preiļu novada domes pārstāvji tiekas ar māju vecākajiem un iedzīvotājiem

15.12.2017.

27. novembrī Preiļu novada domes zālē uz tikšanos ar SIA “Preiļu saimnieks” un Preiļu novada domes vadību kuplā skaitā bija ieradušies Preiļu daudzdzīvokļu māju vecākie un iedzīvotāji, lai izrunātu vajadzības un nepieciešamos darbus. Sapulces laikā tika pārrunāti māju apsaimniekošanas, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas procesa jautājumi, kā arī atkritumu šķirošanas nepieciešamība. 

Darba plānu sastādīšana 2018. gadam

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks pauda gandarījumu par to, ka ir tik daudz aktīvu iedzīvotāju, kam rūp sava māja un tās apsaimniekošanas jautājumi. Viņš arī aicināja māju vecākos vienoties ar SIA “Preiļu saimnieks” par tikšanās vietu un laiku, lai individuāli apspriestu katras mājas iespējamās aktivitātes un vajadzības, kā arī sastādītu darbu plānu 2018. gadam.

Tā kā klātesošos interesēja jautājums par māju uzkrājumiem un parādsaistībām, J. Mūrnieks norādīja, ka šobrīd šī informācija ir apkopota un pieejama – vairumam tā ir izsūtīta, bet tie, kas vēl nav saņēmuši, var vērsties pie Remontu un celtniecības daļas vadītāja Āra Elsta.

Tāpat šobrīd aktīvi noris SIA “Preiļu saimnieks” darbs pie daudzdzīvokļu māju tehniskās apsekošanas – ir izveidota komisija, mājas pakāpeniski tiek apsekotas un problēmas fiksētas ar protokolu. Tādējādi, sastādot darba plānus 2018. gadā, vērā tiks ņemti gan iedzīvotāju ieteikumi, gan arī komisijas apsekošanas dati.

Nākamgad SIA “Preiļu saimnieks” plāno arī pakāpeniski pārskatīt daudzdzīvokļu mājām piesaistīto platību. J. Mūrnieks norādīja, ka piesaistītā platība ne vienmēr atbilst patiesībai un reizēm nav precīzi zināma mājas vecākajiem. Tāpēc piesaistītās platības tiks pārskatītas, lai zinātu, kur beidzas vienas un sākas citas mājas atbildība, līdz ar to – arī maksājumi par sakopšanu.

Aktuālais ēku siltināšanas jautājums

Ā. Elsts klātesošajiem demonstrēja prezentāciju, lai sniegu pamatinformāciju par māju energoefektivitātes programmu un pieteikšanās kārtību. Māju renovācijas ieguvums ir ne tikai labāka un skaistāka dzīves vide, bet pieaug arī mājas un katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās maksa par apkuri. SIA “Preiļu saimnieks” pārstāvis atgādināja – iniciatīvai šajā gadījumā jānāk no iedzīvotājiem, un šobrīd Preiļos 4 mājas ir jau iesniegušas projektus.

Kā norādīja Ā. Elsts, maksa par apkuri līdzīgām mājām, no kurām viena ir siltināta un otra nav, atšķiras 2-3 reizes. 

Mudinot iedzīvotājus iesaistīties programmā, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs J. Mūrnieks atgādināja, ka jau 9 mājas Preiļos ir nosiltinātas, tāpēc pozitīvā pieredze ir skatāma un gūstama tepat mūsu pilsētā.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pateicās tiem, kas jau ir pieteikušies programmai un uzsvēra, ka atbalstu var saņemt gan no pašvaldības, gan SIA “Preiļu saimnieks”. Tāpēc iedzīvotāji aicināti izteikt gan priekšlikumus, gan savu redzējumu, jo pašvaldība ir ieinteresēta, lai novadā pēc iespējas vairāk būtu renovētu māju un process veiksmīgi virzītos uz priekšu.

Iedzīvotāji aicināti aktīvi šķirot atkritumus

J. Mūrnieks informēja klātesošos, ka jārēķinās, ka no nākamā gada atkal pieaugs dabas resursa nodoklis par sadzīves atkritumu noglabāšanu (no 25 uz 35 eiro par tonnu), ko mums piemēro atkritumu poligons Demenē “Cinīši”, līdz ar to būtiski sadārdzinot šo pakalpojumu.

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs atgādināja, ka tarifu ietekmē arī atkritumu šķirošana, jo rezultātā mazāks atkritumu daudzums nonāk poligonā. Lai nodokļu lēciens nebūtu tik sāpīgs, SIA “Preiļu saimnieks” valde ir pieņēmusi lēmumu arī individuālo māju sektorā Preiļos izvietot konteinerus, lai iedzīvotāji varētu šķirot stiklu, tādējādi samazinot poligonā nodoto atkritumu daudzumu.

Dabas resursu nodoklis augs arī turpmākos gadus, tāpēc SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs aicināja visus būt aktīviem un šķirot atkritumus – jo mazāk atkritumu tiks aizvests uz poligonu, jo sadārdzinājums, ko rada nodokļu sistēma, būs mazāk sāpīgs. Jau šobrīd varam lepoties, ka Preiļos ir vērojama pozitīva tendence atkritumu šķirošanā – šķiroto atkritumu apjoms un proporcija pieaug!


Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiki privātmājām 2018. gadā

15.12.2017.

Preiļu pilsēta (1. daļa)    

Atpūtas, Bauskas, Brīvības, Bērzu, Cēsu, Čakstes, Daugavpils, Kurzemes, Latgales, Liepājas, Līvānu, Ludzas, Nākotnes, Pļaviņu, Raiņa bulvāris, Skolas, Talsu, A. Upīša, Varakļānu, Vidzemes, Zaļā

Mēnesis

Savākšanas datumi (pirmdienās) 

Janvāris

15

29

Februāris

12

26

Marts

12

26

Aprīlis

9

23

Maijs

14

28

Jūnijs

11

25

Jūlijs

9

23

Augusts

13

27

Septembris

10

24

Oktobris

15

29

Novembris

12

26

Decembris

10

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumā 

Preiļu pilsēta (2. daļa)

Aglonas, Celtnieku, Dārza, Jaunā, Jelgavas, Kalna, Kosmonautu, Lauku, Lāčplēša, Liepu, Miera, A. Paulāna, Pils, Rēzeknes, Rožu, Saules, Sporta, Tirdzniecības, Valmieras, Ventspils, Viļānu, Ziedu

 

Mēnesis

Savākšanas datumi (otrdienās) 

Janvāris

16

30

Februāris

13

27

Marts

13

27

Aprīlis

10

24

Maijs

15

29

Jūnijs

12

26

Jūlijs

10

24

Augusts

14

28

Septembris

11

25

Oktobris

16

30

Novembris

13

27

Decembris

11

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumā

Preiļu novada lauku teritorija

Līči, Pelēči, Aizkalne, Preiļu novads ārpus Preiļu pilsētas (izņemot Saunas pagastu)

Mēnesis

Savākšanas datumi (trešdienās)

Janvāris

17

31

Februāris

14

28

Marts

14

28

Aprīlis

11

25

Maijs

16

30

Jūnijs

13

27

Jūlijs

11

25

Augusts

15

29

Septembris

12

26

Oktobris

17

31

Novembris

14

28

Decembris

12

19

Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša vidus datumos

Saunas pagasts  

Mēnesis

Savākšanas datumi

(mēnešu pēdējās ceturtdienas) 

Janvāris

25

Februāris

22

Marts

29

Aprīlis

26

Maijs

31

Jūnijs

28

Jūlijs

26

Augusts

30

Septembris

27

Oktobris

25

Novembris

29

Decembris

27
JAUNUMU ARHĪVS