Aktualitātes

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 3-4 elektroniskā izsole

27.06.2016.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1. kab., Preiļi, rīko otro izsoli dzīvokļa īpašumam Celtnieku ielā 3-4, Preiļi.
Īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 4, platība 48,9 m2 (pēc VZD informatīvās izdrukas), kadastra Nr. 76019002621 un kopīpašuma 4882/42847 domājamā daļa  dzīvokļa īpašuma piederošā zeme un  4882/42847 domājamā daļa dzīvokļa īpašuma piederošās būves. Dzīvokļa īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.
Īpašuma izsoles sākumcena: EUR 1950,00.
Izsoles solis: EUR 190,00.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 8. jūnijā pulksten 13.00, un izsoles noslēguma datums ir 2016. gada 8. jūlijā pulksten 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 28. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums EUR 260,00 tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, konta Nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi
Informācija pa tālruni 29183199


Apsveikums Jāņos

22.06.2016.


No 1. jūlija namu apsaimniekošanas maksai tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis

16.06.2016.

No 2016. gada 1. jūlija dzīvojamo māju pārvaldīšanai tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21 % apmērā.
SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekošanas maksu pārvaldītajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās neplāno palielināt — apsaimniekošanas maksa joprojām saglabāsies 0,384 eiro par vienu kvadrātmetru, taču kopā ar PVN 21 % apmērā turpmāk būs jāmaksā 0,46 eiro par vienu kvadrātmetru. Piemēram, ja šobrīd mājsaimniecībai par 50 kvadrātmetrus lielu dzīvokli apsaimniekošanas maksa ir 19,20 eiro mēnesī, tad pēc PVN likmes piemērošanas ik mēnesi būs jāmaksā par gandrīz 4 eiro vairāk. 
Apsaimniekošanas līgumā, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldnieku SIA „Preiļu saimnieks” noteikts: ja Latvijas Republikā stājas spēkā jauni nodokļi vai arī saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu mainās PVN likme, tad maksājumi tiek palielināti vai samazināti par noteikto nodokļa apmēru, atsevišķi nebrīdinot dzīvokļa īpašnieku.


SIA “Preiļu saimnieks” sadarbībā ar Swedbank piedāvās automātisko rēķinu apmaksu

15.06.2016.

Jau drīzumā SIA “Preiļu saimnieks”, domājot par servisa uzlabošanu un savu klientu ērtībām, sadarbībā ar Swedbank piedāvās rēķinu automātisku apmaksu.
Swedbank internetbankā varēs saņemt un apmaksāt komunālo maksājumu e-rēķinus vai arī ar banku noslēgt līgumu par rēķinu automātisko apmaksu. SIA “Preiļu saimnieks” klientiem par rēķinu automātiskās apmaksas pakalpojumu nebūs papildus jāmaksā bankas komisija.
Jaunais pakalpojums būs pieejams jūlijā, tādēļ aicinām sekot līdzi informācijai.


Vasaras krāšņums Preiļu ainaviskajā parkā

14.06.2016.

SIA “Preiļu saimnieks” veic Preiļu parka labiekārtošanu un uzturēšanu līdzekļu ietvaros. Preiļu ainaviskā parka vērtība ir tā saglabātais dabiskums ar smaržām, krāsām un skaņām. Tāpēc parka laucēs pļaušana tiek rūpīgi plānota, lai nedarītu to pārāk bieži, jo tā var zaudēt augu sugu daudzveidību. Vienīgi abpus gājēju celiņu malām zāle tiek izpļauta regulāri.
Preiļu parks ir unikāls ar to, ka tajā kā pilsētā esošā parkā ir pilnībā saglabāta liela augu sugu daudzveidība, daudzviet pilsētu parkos tas jau ir zaudēts, tādēļ parka labiekārtošana notiek ar īpašu pieeju un konsultējoties ar speciālistiem. Ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis atzinīgi vērtē līdz šim paveikto parka labiekārtošanā: “Mīļi, skaisti un izcili. Jums vajadzētu sākt lielīties, ka jums ir tas, kas citur vairs nav un nez vai tuvākos desmit gadus atkal būs kādā par varītēm “sakoptā” parkā. Jo Preiļos parku kopj, un kopšana ir darbs, nevis kampaņa kā “sakopšana”.”
JAUNUMU ARHĪVS