Aktualitātes

Apkures sezona nav aiz kalniem

23.09.2016.

Klāt rudens drēgnums, un gluži tāpat, kā ikdienā meklējam siltākas drēbes, ir jāsāk domāt par apkures sezonas uzsākšanu, lai savās mājās justos mājīgi un komfortabli. SIA “Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs atgādina, ka apkures sezonas sākumu nosaka iedzīvotāji.

Apkuri pieslēgs pēc iedzīvotāju lūguma
Lai uzsāktu apkuri, ir nepieciešams sazināties ar SIA “Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļu un lūgt pieslēgt apkuri. Parasti apkures sezona Preiļos tiek sākta oktobra vidū. Izvēloties apkuri uzsākt ātrāk, ir vairāki ieguvumi: mājās ir silti un mājīgi, novērsta saaukstēšanās un nav papildu izmaksu par elektrisko sildāmierīču izmantošanu, tajā pašā laikā nākamajā apkures periodā apkures rēķins nav tik liels, jo auksta dzīvokļa uzsildīšanai līdz noteiktai temperatūrai ir nepieciešams krietni lielāks siltumenerģijas daudzums, kas maksās dārgāk, nekā noteiktas temperatūras uzturēšana jau no rudens sākuma.
Par apkures pieslēgšanu lemj mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieki: ja 50 % plus viena balss vēlas pieslēgt apkuri, tad par šo lēmumu ir jāinformē SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa, un apkure tiks pieslēgta.
Preiļu daudzdzīvokļu mājās uzstādīti siltummezgli, tādēļ apkuri pieslēgt iespējams jebkurā brīdī un to tehniski iespējams nodrošināt kaut visu gadu. Izņēmums ir tikai siera rūpnīcas mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma, tādēļ apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus.

Radiatoru nomaiņa ir jāsaskaņo
Apkures komunikācijas kā funkcionāli nedalāmi elementi ir atzīstami par dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma daļu. Radiatoru demontāžai un dzīvokļa apkures komunikāciju atvienošanai ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Siltumapgādes sistēma ir būvēta kā vienota sistēma, kas kalpo visas mājas siltumapgādes nodrošināšanai. Sistēmas nesankcionēta pārbūve apdraud visas mājas apkures sistēmas normālu ekspluatāciju.
Tiek aicināti pasteigties tie, kuriem remontdarbu dēļ dzīvokļos ir atvienoti radiatori, lai neaizkavētu apkures padevi visai mājai. Kamēr kaut vienā dzīvoklī siltumapgādes sistēma nav kārtībā, tikmēr apkures padeve vispār nav iespējama, un cieš visi mājas iedzīvotāji.
Tajās mājās, kur šovasar kādā no dzīvokļiem remonta laikā ir bijuši atvienoti radiatori, pirms apkures pieslēgšanas Siltumapgādes daļas speciālistiem jāveic sistēmas uzpildīšana un pārbaude. Tādēļ dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums par to informēt SIA „Preiļu saimnieks”, pretējā gadījumā pašrocīga iejaukšanās mājas siltumapgādes sistēmā rada nepatīkamus brīžus pašiem un kaimiņiem.

Apkures tarifs nedaudz samazinājies
Saskaņā ar AS “Latvijas Gāze” informāciju, dabas gāzes tirdzniecības cena šā gada septembrī ir 156,52 eiro par tūkstoš normālkubikmetriem. Pie šādas dabas gāzes cenas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos ir 54,01 EUR/MWh (bez PVN). (Salīdzinājumam: šā gada aprīlī, apkures sezonai noslēdzoties, siltumenerģijas tarifs Preiļu pilsētā bija 54,07 EUR/MWh (bez PVN), bet 2015. gada septembrī — 54,40 EUR/MWh (bez PVN).) AS “Latvijas Gāze” prognozē, ka šāda dabas gāzes cena saglabāsies arī oktobrī, tādējādi arī apkures tarifs paliks nemainīgs. Apkures izmaksas ir mazākas mājās, kuras ir nosiltinātas un kurās ir nomainītas apkures sistēmas.

Rēķinu apmaksa kavējas
Lai gan lielākā daļa SIA “Preiļu saimnieks” klientu ir godprātīgi un iespēju robežās cenšas norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem, parādu apjoms par komunālajiem pakalpojumiem lēnām aug. Iedzīvotāju parāds par patērēto siltumenerģiju šā gada 1. septembrī ir par 2,79 % lielāks nekā pagājušā gada 1. septembrī un sastāda 169 538,80 EUR (bez PVN).
SIA “Preiļu saimnieks”, izprotot iedzīvotāju materiālās iespējas, pateicas visiem klientiem, kuri rūpīgi plāno savu budžetu un cenšas laikus norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem!


Dalīti vākto atkritumu laukumos darbojas videonovērošana

29.08.2016.

SIA “Preiļu saimnieks” pie dažiem pilsētas dalīti vākto atkritumu laukumiem ir izvietojusi videonovērošanas kameras, lai izskaustu dārza un lielgabarīta atkritumu kaudžu veidošanu. Jau vairākkārt vēstīts, ka lielgabarīta atkritumu izmešana pie dalīti vākto atkritumu laukumiem ir ļoti aktuāla problēma. Videonovērošana turpmāk ļaus fiksēt pārkāpumus, un pierādījumi par atkritumu neatļautu izmešanu tiks nodoti Pašvaldības policijai.
Preiļos ir 22 dalīti vākto atkritumu laukumi, kas paredzēti daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Nav nekas iebilstams, ja cilvēki dalīti vākto atkritumu punktos izmet savus sašķirotos atkritumus (plastmasu un papīru konteineros ar dzelteniem vākiem un stikla iepakojumu konteineros ar zaļiem vākiem), taču parastie atkritumu konteineri ir paredzēti ikdienas atkritumiem (pamatā — pārtikas atliekām). Tajos (vai tiem blakus) nav vietas dārza atkritumiem, remonta atkritumiem vai būvgružiem.
Ja jāatbrīvojas no liela atkritumu daudzuma (remontējot vai tīrot garāžas un šķūnīšus), no dārza atkritumiem vai no lielgabarīta atkritumiem (piemēram, mēbelēm), ir jāpiesaka atsevišķa izvešana. To var izdarīt, zvanot SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītajai Vinetai Igolniecei pa tālr. 29420721.
Aicinām privātmājas un lauku saimniecības slēgt līgumus ar SIA “Preiļu saimnieks” par cieto sadzīves atkritumu izvešanu. Tie, kuriem līgumi ir noslēgti, no sadzīves atkritumiem atbrīvojas videi draudzīgā veidā un viņiem nav vajadzības tos pa kluso atstāt dabā vai svešos konteineros.


Celtnieku ielas mikrorajonā atjauno ūdensvadu un saimniecisko kanalizāciju

26.08.2016.

Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonā sākusies ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas atjaunošana.
Celtnieku mikrorajonā tiks atjaunoti 1346 metri iekšpagalmu ūdensvada un 70,14 metri saimnieciskās kanalizācijas. Iepirkuma rezultātā būvdarbus veic SIA “Preiļu santehniķis” ar piedāvāto līgumcenu 118 770,25 EUR (neskaitot PVN). Būvdarbi noslēgsies šā gada novembrī.
Īstenojot plānotos darbus, ūdensapgāde Celtnieku ielas mikrorajona daudzdzīvokļu mājām kļūs drošāka. Celtnieku mikrorajonā iekšpagalmu komunikācijas lielākoties ir no dzelzs vai tērauda, kas, kalpojot daudzus gadu desmitus, ir nolietojušās, vietām pat ļoti kritiskā stāvoklī. Tagad tās tiks aizstātas ar polietilēna caurulēm, kuru priekšrocība ir neierobežoti ilgs kalpošanas laiks, turklāt tās nodrošina un saglabā augstu ūdens kvalitāti, piemēram, nepieļauj gļotu rašanos.
Iedzīvotāju ērtībām būvdarbi ir pielāgoti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu gājēju un transportlīdzekļu kustību, taču iedzīvotāji tiek aicināti būt saprotoši, ja tomēr radušās kādas neērtības.


Aizvadīti pilsētas svētki

25.08.2016.

No 19. līdz 21. augustam ar plašu pasākumu programmu 2. Starptautiskā leļļu festivāla zīmē aizvadīti Preiļu novada svētki. Lai svētku dalībnieki un viesi dažādos pasākumos varētu baudīt svētku gaisotni, svētku rīkotāji ieguldījuši lielu darbu, kurā savu artavu deva arī SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas un Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas speciālisti.
Lai arī SIA „Preiļu saimnieks” ikdienā veic dažādus pilsētas labiekārtošanas darbus, un mūsu pilsēta vienmēr ir sakopta, taču svētkiem jāgatavojas īpaši.  SIA „Preiļu saimnieks” svētkiem sāka gatavoties labu laiku iepriekš – uzkopa ielas un pļāva zālienus, uzstādīja pilsētas svētku noformējumu. SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki sekoja līdzi pasākumu norisei, uzkopa ielas, laukumus un estrādi pēc pasākumiem.  Paldies mūsu darbiniekiem par ieguldījumu svētku norisē!
SIA „Preiļu saimnieks” piedalījās krāšņajā svētku gājienā ar saukli “Saimnieks mūsu pilsētā!” un savu šāgada simbolu bebru, kas izceļas ar čaklumu un neatlaidību darbā, kas nepieciešams ikdienā veicot pilsētas labiekārtošanas darbus un nodrošinot komunālos pakalpojumus.
Pēc svētku gājiena notika konkursa “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” laureātu apbalvošana. Grupā “Iestādes, organizācijas un uzņēmējsabiedrības” SIA “Preiļu saimnieks” administratīvā ēka Liepu ielā ieguva 2. vietu.
Svētki ir pagājuši, bet jācer, ka tajos gūto pozitīvo emociju pietiks vēl ilgam laikam!


Dzīvokļa īpašuma Rēzeknes ielā 24-51 elektroniskā izsole

23.08.2016.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, rīko nekustamam īpašumam Rēzeknes ielā 24-51, Preiļos, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā.
Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 51, platība 37,42 m2. Ierakstīts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1831 B-51, kadastra numurs: 7601 900 2435.
Īpašuma izsoles sākumcena: 4100,00 EUR.
Izsoles solis: 400,00 EUR.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 15. augustā pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums ir 2016. gada 14. septembrī pulksten 13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 4. septembrim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu 410,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas, reģ. Nr. 11025911956, depozīta kontā Valsts Kasē Nr. LV63TREL9199011001000, kods TERLLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi
Informācija pa tālruni 64521195
JAUNUMU ARHĪVS