Aktualitātes

Apstiprināts SIA “Preiļu saimnieks” 2017. gada pārskats

23.03.2018.

Šāgada 22. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma zināšanai SIA «Preiļu saimnieks» 2017. gada pārskatu. Pārskats ir sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, to apstiprinājis zvērināts revidents.

Aizvadīto gadu ar pozitīviem finanšu rādītājiem noslēdza Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa, Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa un Atkritumu apsaimniekošanas daļa, bet finansiālie rādītāji ir pasliktinājušies Siltumapgādes daļai, Apbedīšanas birojam un arī namu apsaimniekošanai, kas saistīts ar lieliem ieguldījumiem (dažādiem remontdarbiem) pamatlīdzekļu un dzīvojamā fonda atjaunošanā.

Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma neto apgrozījums ir samazinājies par 4.3 %, jo samazinājušies Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas ieņēmumi un elektroenerģijas iepirkuma cena un pārdotais apjoms. Pagājušajā gadā saistībā ar minimālās algas palielināšanos pieauga personāla izdevumi, palielinājās maksājums par elektroenerģiju, kā arī būtiski palielinājās maksājumi par iepirkto siltumenerģiju un ūdeni, savukārt izdevumi samazinājās par izejvielām un materiāliem, kurināmo un telpu un zemes nomu.

2017. gadā SIA «Preiļu saimnieks» vidēji bija nodarbināti 144 cilvēki.

SIA «Preiļu saimnieks» aktīvi strādā ar debitoriem, sevišķi ar ļaunprātīgiem nemaksātājiem, tostarp arī juridiskām personām. Uz 2018. gada 1. janvāri kopējais debitoru parāds samazinājās līdz 260 921 eiro, un tas saistīts ar to, ka izveidots liels uzkrājums šaubīgajiem debitoriem. Sabiedrības bruto peļņas rentabilitāte samazinājās līdz 0,02 %.

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks skaidro: “Gada bilance, atskaite par konkrētu darba periodu liek izvērtēt padarīto, noteikt turpmākos darbības mērķus, kritiski vērtējot tos nozares darbus uzņēmumā, kur nav veicies tik labi, kā gribētos.

Līdzīgi kā iepriekšējie gadi, arī 2017. gads ir bijis piesātināts ar daudzām problēmām konkrēto pakalpojumu izpildē, bet ar tām esam veiksmīgi tikuši galā, jo visi esošie komunālie pakalpojumi ir saglabāti, darba vietas uzņēmuma arī un kopumā gads noslēgts pozitīvi ar nelielu peļņu pirms nodokļiem. Taču ir nozares, kas mums ir nesušas zaudējumus, piemēram, namu apsaimniekošana, pilsētas tualetes uzturēšana, vienreizējie, ātri veicamie darbi, kuru paveikšanai bieži vien izmaksas nav primāras, jo šādos gadījumos ir jādara tas, kas tajā brīdī ir nepieciešams mūsu atbilstošas maksātspējas klientiem. Tāpēc šī bilance nav uzskatāma ne par labu, ne arī sliktu – mēs nevaram visu vērtēt tikai caur izdevīguma prizmu, jo ir jādara tas, ko vēlas mūsu klienti un liek vadība.

Atskatoties uz paveikto, vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mēs joprojām bieži apsaimniekojam svešu īpašumu, svešu zemes gabalu, saņemot neadekvātu samaksu vai bieži vien tikai solījumus, tāpēc šādos gadījumos izvēle nav pakārtota attīstībai, mēs vienkārši pielāgojamies esošajai situācijai. Šādu pieeju parasti var novērtēt tikai tā iedzīvotāju daļa, kas ar sev piederošo īpašumu paši netiek galā un kam nav arī apsaimniekotāja. 

Mūsu uzņēmumā profesionalitāte, atbildība un attieksme pret padarīto tiek likta uz vienas ass, un tāpēc mūsu klienti vienmēr varēs vēlēties vairāk un visi varēsim dzīvot sakoptā vidē. Tāds ir mūsu nākotnes plānu moto!”


Profilaktiskie darbi legionellas baktērijas ierobežošanai

23.03.2018.

Šī gada 9. martā spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta (MK) 2010. gada 28. septembra noteikumos "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi", kas paredz, ka turpmāk dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55 grādiem pēc Celsija. Tas darīts ar mērķi mazināt iespēju dzīvojamo māju iedzīvotājiem inficēties ar legionelozi, jo slimību izraisošā baktērija iet bojā ūdens temperatūrā virs +50 grādiem.

SIA “Preiļu saimnieks” nodrošina noteikumiem atbilstošu karstā ūdens temperatūru

SIA “Preiļu saimnieks” jau līdz šim ir nodrošinājusi Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglos izejā no siltummaiņa karstā ūdens temperatūru ne zemāku par +55 grādiem pēc Celsija. Karstā ūdens temperatūru izdales vietās robežās no +55 līdz +70 grādiem pēc Celsija nosaka arī Latvijas būvnormatīvs, kas attiecas uz ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju.

Kā skaidro SIA “Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs, siltummaiņi atrodas daudzdzīvokļu māju pagrabos, tur ūdens tiek uzkarsēts vismaz līdz +55 grādiem pēc Celsija. Vairumā māju karstais ūdens nepārtraukti cirkulē pa mājas iekšējo ūdensapgādes sistēmu, tostarp, dvieļu žāvētājiem, līdz ar to karstā ūdens temperatūra dzīvokļos pie izplūdes no krāna var būt zemāka. Atsevišķās mājās ir daļēja ūdens cirkulācija – tas cirkulē pa pagrabstāvu. Savukārt siera rūpnīcas mikrorajonā ir 4 cauruļu sistēma – karstais ūdens tiek piegādāts no katlumājas un ūdens temperatūra turpgaitā ir +55-+590 C. 

Ja daudzdzīvokļu mājas iemītnieki uzskata, ka karstā ūdens temperatūra nav pietiekama, balstoties uz īpašnieku kopības ar balsu vairākumu pieņemtu lēmumu, SIA “Preiļu saimnieks” karstā ūdens temperatūru pie izejas no siltummaiņa var paaugstināt virs +550 C, taču šādā gadījumā jārēķinās, ka pieaugs arī izmaksas par karsto ūdeni.

Kvalitatīvs ūdens no četriem dziļurbumiem

Preiļos centralizētajai ūdensapgādei tiek piegādāti vienīgi pazemes ūdeņi. Pilsētā darbojas viena sūkņu stacija (Rēzeknes ielā), kas visu pilsētu nodrošina ar dzeramo ūdeni. Ūdens tiek iegūts no četriem artēziskajiem urbumiem, kuru dziļums ir 35 līdz 50 metri. Šāds ūdens ir tīrāks un veselīgāks, nekā ja tas tiktu ņemts no atklātas ūdenstilpes, kā arī – artēziskajos ūdeņos legionellu baktērijas neveidojas.

SIA “Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks Kristaps Určs norāda, ka uzņēmuma atbildības robežās esošās ūdensvada caurules atrodas zem zemes, kur ūdens temperatūra nepārsniedz 10 grādus pēc Celsija. Jāpiezīmē, ka tā legionellas baktērijām nav piemērota vide, jo līdz 20 grādiem to vairošanās nenotiek.

Uzņēmums ar lielu atbildību pastāvīgi seko līdzi pilsētai padodamā ūdens kvalitātei. Regulāri, 4 reizes gadā (ceturksnī reizi) veiktās ūdens analīzes uzrāda, ka Preiļu lietotājam piegādātā ūdens kvalitāte atbilst Latvijas un Eiropas Savienības standartiem. Ūdens uzkrāšanas rezervuāri tiek tīrīti, mazgāti un dezinficēti divas reizes gadā, tāpat arī ūdensvadi tiek dezinficēti divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.

Individuāli veicamie profilaktiskie pasākumi

Legionellām labvēlīgi augšanas apstākļi veidojas stāvošā un remdenā ūdenī. Īpaši tās vairojas ūdenī no plus 20 līdz plus 45 grādiem aukstā un karstā ūdens tvertnēs, cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī, piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek izmantoti krāni vai dušas vai kur ūdeni atsāk lietot pēc ilgāka pārtraukuma. Tāpēc SIA “Preiļu saimnieks” atgādina iedzīvotājiem individuāli veicamos profilaktiskos pasākumus, lai samazinātu iespēju saslimt ar legionelozi.

  • Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina karstais un aukstais ūdens tajos krānos un dušās, kas tiek reti izmantoti. Tā jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas pēc ilgstošākas prombūtnes.
  • Svarīgi regulāri veikt dušu galviņu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī dezinficēt, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot verdošā ūdenī.
  • Telpās izmantotiem gaisa mitrinātājiem jābūt brīviem no organiskā un neorganiskā aplikuma, un tajos jāizmanto tikai tīrs un ikdienas svaigi ieliets ūdens, kas ir novārīts un atdzesēts. Vienreiz nedēļā vajadzētu rūpīgi iztīrīt mitrinātāja iekšpusi, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Par inficēšanos ar legionelozi

Legionelozes infekcijas avots ir baktēriju (legionellu) saturošs ūdens. Cilvēki inficējas, ieelpojot baktērijas saturošas aerosolizētas ūdens daļiņas, kas veidojas no sīkiem ūdens pilieniņiem, kad ar legionellām piesārņotais ūdens atsitas pret cietām virsmām.

Pie iekārtām, kas veido ūdens aerosolu, pieder karstā un aukstā ūdens sistēmas, t.sk. dušas un krāni, virpuļvannas vai baseini, turku pirtis un saunas, karstie avoti, gaisa mitrinātāji, gaisa kondicionētāju dzesēšanas iekārtas, dekoratīvās strūklakas u.c. Jo sīkāki ir aerosolizētie ūdens pilieniņi, jo lielāks ir inficēšanās risks.

Dzerot ūdeni, inficēties ar legionelozi nevar. Legioneloze neizplatās cilvēku kontakta rezultātā, un inficējies cilvēks nav bīstams apkārtējiem!

Legionellu (Legionella spp.) baktērijas ir sastopamas dabas ūdeņos (upēs un ezeros), kā arī mākslīgās ūdens sistēmās. Baktērija var izdzīvot zemā temperatūrā, atrodoties ūdenī rezistentā stāvoklī, bet tā vairojas +20-+45 grādu pēc Celsija temperatūrā stāvošā ūdenī, ja ir pietiekamā daudzumā barības vielas, un jo īpaši bioplēves aplikumos uz cauruļvadu, dušas galviņu u.c. iekšējām virsmām. Vislielākā inficēšanās bīstamība ir gadījumos, kad legionellu baktērijas savairojas lielā skaitā tām optimālajā temperatūrā +37-+42 grādi pēc Celsija. Savukārt, palielinoties ūdens temperatūrai virs +50-+60 grādiem, baktērija iet bojā.

Papildu informācija par legionelozi pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv/lv/ 


Preiļu parks – mūsu pilsētas mazā paradīze

23.03.2018.

SIA “Preiļu saimnieks” turpina darbus Preiļu parkā, veicot bīstamo un bojāto koku zāģēšanu, kā arī pameža kopšanu.

Turpinās parka kopšanas darbi

Kā pastāstīja SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, lai gan šīs ziemas pirmajā pusē darbiem traucēja lietus un nesasalusī zeme, šoziem darbi ir ritējuši raiti. Koku zāģēšana pils apkārtnē, kas notiek pēc Ilzes Māras Janelis projekta “Preiļu parka centrālās daļas (no bijušā zirgu staļļa līdz Mehanizatoru ielai, dienvidu pusē no jaunās pils) rekonstrukcijas korekcijas”, jau tuvojas noslēgumam. Tāpat martā iespēju robežās tika veikta kanāla malu sakopšana – izmantojot traktortehniku, no kanāliem tika vilkti tur sakritušie koki. Šoziem ļoti aktīvi ir bijuši bebri, tāpēc SIA “Preiļu saimnieks” strādnieki no dīķa malām novāca arī bebru nogāztos vai aizgrauztos kokus, kas pretējā gadījumā tāpat ietu bojā.

Turpinās pameža kopšana – sīko un perspektīvā bezvērtīgo pašizsējas koku izciršana, saglabājot īsto krūmu (sausseržu, segliņu, ievu, lazdu, ceriņu u.tml.) grupas un pudurus. Tiek veikta arī pašu krūmu apkopšana, jo, lai krūms veidotu pareizu vainagu, nepieciešams izzāģēt sausos zarus un veikt retināšanu.

Marta sākumā Preiļu parka pludmalē blakus glābēju namiņam, soliņiem un pārģērbšanās kabīnēm nozāģētas trīs bojātas kļavas. Koki bija ļoti sliktā stāvoklī un varēja apdraudēt pludmales apmeklētāju drošību. Lai nesabojātu blakus esošos objektus, koki tika saudzīgi zāģēti pa daļām, izmantojot pacēlāju.

Šobrīd notiek bīstamo un bojāto koku, kas vēl būtu jāizzāģē, izvērtēšana. Par šo koku stāvokli savu vērtējumu sniegs arī ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis. Savukārt zāģēšanas darbus varēs uzsākt tikai pēc saskaņojuma saņemšanas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un Dabas aizsardzības pārvaldē.

Pārmaiņas Preiļu parkā novērtē ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis

15. martā Preiļu parkā veiktos darbus apskatīt bija ieradusies projekta autore ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis. Kopā ar SIA “Preiļu saimnieks” dārznieci Zinaīdu Adamoviču un Zentu Igolnieci viņa apskatīja teritoriju ap Preiļu pili, kā arī novērtēja bīstamos un bojātos kokus, kas būtu jāizzāģē citur parka teritorijā.

Ainavu arhitekte, stāstot par parka vēsturisko veidolu, norādīja, ka muižas laikos piebraukšana pie kungu nama tika organizēta pa centrālo ovālu, tāpēc taciņas šķērsām ovālam nav muižas centrā iederīgas. Sākotnēji ap goda apli jeb parādes pagalma ovālu neko nestādīja. Vēlāk muižu īpašnieki sāka veidot atraitnīšu rindas, tāpēc arī projektā gar centrālo apli pie pils ir paredzēts zemais dzīvžogs no ziedošiem krūmiņiem. Runājot par ainavu parka kompozīciju, kā labu piemēru I. M. Janelis minēja skatu, kas paveras no pils ziemeļu stūra uz kanālu un tālāk pāri lielajai laucei. Šajā vietā šoziem ir izzāģēti bīstamie koki un daļēji sakopts pamežs, vēl būtu nepieciešams likvidēt sanesumu kanāla līkumā.

Pastaigājoties pa parku, I. M. Janelis uzsvēra, ka no kokiem vien parka ainavu izveidot nevar – nepieciešami arī klajumi, kompaktas koku grupas, bet gar klajuma malām, gar šiem koku puduriem jāaug krūmu grupām. Tāpēc jāsaudzē ne vien koki, bet arī vērtīgie īstie krūmi, jo īpaši parka ārmalās. Parks savulaik bija muižnieka ģimenes privātā ārtelpa, tāpēc koki un krūmi gar parka ārmalu kalpoja un joprojām kalpo kā šīs mazās paradīzes norobežojums no ārpasaules kņadas un transporta trokšņiem.


2018. gada pavasara uzkopšanas talkas privātmājām Preiļos

20.03.2018.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa 21. aprīlī un 5. maijā rīko tradicionālās pavasara uzkopšanas talkas privātmājām Preiļos, kurām ar SIA «Preiļu saimnieks» ir noslēgts līgums par individuālā 240 litru sadzīves atkritumu konteinera izvešanu. Talkas dienās pa noteiktu maršrutu kursēs SIA “Preiļu saimnieks” traktortehnika.

Šīs talkas dod iespēju privātmāju iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no dārza un lielgabarīta atkritumiem, par kuru izvešanu ārpus talkām ir jāmaksā. Atkritumu apjoms, kas talku laikā tiek izvests, ir ievērojams, un iedzīvotāji aktīvi izmanto šo iespēju. Taču talku norises galvenais noteikums ir tāds, ka iedzīvotājiem pašiem talkās jāpiedalās un jānāk palīgā savus atkritumus iekraut. SIA “Preiļu saimnieks” tāpēc brīdina, ka ielu malās atstātie atkritumi netiks izvesti, ja to saimnieks nenāks palīgā iekraut. Ja tomēr nav iespējams būt mājās, lūgums sazināties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu un pieteikt atsevišķu izvešanu. Iepriekš zvanīt tiek aicināti arī seniori un cilvēki, kam veselības stāvokļa dēļ būs nepieciešama palīdzība atkritumus iekraut piekabēs.

Talkas dienās traktortehnikas piekabēs iedzīvotājiem būs iespēja izmest zaļos dārza atkritumus (lapas, zarus, saknes u.tml.) un lielgabarīta atkritumus, kuriem nav piemēroti 240 litru sadzīves atkritumu konteineri – nolietoto sadzīves tehniku un vecās mēbeles. Tiks izvesti arī otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi – makulatūra, plēves, dienasgaismas spuldzes, burkas, pudeles un logu stikls (stikla lauskas nedrīkst jaukt kopā ar citiem atkritumiem!). Grafikā katrai ielai atvēlēta tikai pusstunda, un, ja atkritumu ir sakrājies ļoti daudz, labāk neaizkavēt talkas grafiku, bet sazināties ar Atkritumu apsaimniekošanas daļu un vienoties par atsevišķu izvešanu.

Vairāk informācijas, zvanot Atkritumu apsaimniekošanas daļai pa tālr. 29420721.

Jāpiebilst, ka pavasara uzkopšanas talkas tiek rīkotas Preiļu pilsētas privātmājām. Savukārt daudzdzīvokļu māju vecākie un iedzīvotāju iniciatīvas grupas tiek aicinātas griezties SIA «Preiļu saimnieks» ar iesniegumu un pieteikt pagrabu tīrīšanu.

21. aprīlis (sestdiena)

8.00 – 8.30 Kurzemes iela, Nākotnes iela,

8.30 – 9.00 Ludzas iela,

9.00 – 9.30  Atpūtas iela,

9.30 – 10.00 Cēsu iela,

10.00 – 10.30 Talsu iela,

10.30 – 11.00 Bērzu iela,

11.00 – 11.30 Liepājas iela,

11.30 – 12.00 Līvānu iela,

12.00 – 12.30 Skolas iela,

12.30 – 13.00 Varakļānu iela,

13.00 – 13.30 Bauskas iela,

13.30 – 14.00 Latgales iela,

14.00 – 14.30 Vidzemes iela,

14.30 – 15.00 Pļaviņu iela,

15.00 – 15.30 Zaļā iela,

15.30 – 16.00 Brīvības iela,

16.00 – 16.30 Aglonas iela,

16.30 – 17.00 Daugavpils iela,

17.00 – 17.30 Čakstes iela.

 

5. maijs (sestdiena)

8.00 – 8.30 Lāčplēša iela,

8.30 – 9.00 Celtnieku iela,

9.00 – 9.30 Lauku iela,

9.30 – 10.00 Tirdzniecības iela,

10.00 – 10.30 Rožu iela,

10.30 – 11.00 Viļānu iela,

11.00 – 11.30 Rēzeknes iela,

11.30 – 12.00 Jaunā iela,

12.00 – 12.30 Saules iela,

12.30 – 13.00 Dārzu iela,

13.00 – 13.30 Miera iela,

13.30 – 14.00 Kosmonautu iela,

14.00 – 14.30 Ziedu iela,

14.30 – 15.00 Jelgavas iela,

15.00 – 15.30 Kalnu iela,

15.30 – 16.00 A. Paulāna iela,

16.00 – 16.30 Sporta iela,

16.30 – 17.00 Liepu un Ventspils iela.


Sākas piesārņoto vietu pieteikšana Lielajai Talkai

16.03.2018.

Lielā Talka arī šajā pavasarī, 28. aprīlī, visā Latvijā pulcēs talkotājus, kas mūsu zemi centīsies padarīt tīrāku un skaistāku. No šodienas ikviens Latvijas iedzīvotājs var pieteikt piesārņotās vietas mājaslapā www.talkas.lv, lai talkas dienā šajās teritorijās organizētu sakopšanas darbus. 

Tiem, kas ievērojuši vietas, kuras ir nepieciešams sakopt, tiek aicināti tās atzīmēt mājaslapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes – Piesārņoto vietu karte”, klāt pievienojot nelielu aprakstu. Savukārt talkot gribētāji šajā kartē var sākt meklēt vietas, kurām noderētu čaklas rokas Lielās Talkas dienā.

Šā gada Lielās Talkas sauklis ir Mainām Latviju! Maināmies paši!, atgādinot Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās ir Latvijas labklājība, tīrība un ilgtspēja.

“Ir jauns gadsimts, ir nepieciešama jauna domāšana, jauna attieksme pret apkārtējo vidi un pret mums pašiemViss pēdējos 100 gados ir radikāli mainījies. Ir jāmainās arī mums. Latvija nākamajos 100. Kāda tā būs? Ir jāsāk skatīties uz mums pašiem un mūsu valsti no cita skatupunkta. Ir jāsāk ar to, ko es varu. Ko varam mēs visi kopā. Aicinu ikvienu, kurš savās ikdienas gaitās vai brīvdienās pamana piesārņotas vietas, nebūt vienaldzīgam un atzīmēt šīs vietas mūsu kartē. Tāpat atgādinu, ka arī ikdienā iespējams ziņot par piemēslotām vietām ar aplikācijas Vides SOS palīdzību,” norāda Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Doties “Lielajā Talkā 2018” aicina “Rīgas brīvostas pārvalde”un  “Latvijas Valsts meži”, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Vides aizsardzības fonds, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, “DHL” un “Clean R”.Informatīvo atbalstu sniedz LNT, TV3, Pirmais Baltijas kanāls, TVnet, Latvijas radio 2 un nacionālā informācijas aģentūra LETA. Tāpat par atbalstu paldies sakām tulkošanas birojam “Valodu koks”.

Plašāka informācija:
Ginta Zalaka

Lielās Talkas mediju koordinatore
ginta@bcom.lv
+371 25929989
JAUNUMU ARHĪVS