Konteineru izvešanas grafiki privātmājām

Izvešanas grafiki 2019. gadam (DOC)

Izvešanas grafiki 2019. gadam (PDF)

Izvešanas grafiki 2018. gadam (PDF)

Izvešanas grafiki 2018. gadam (DOC)

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA „Preiļu saimnieks”, par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners tiks izvests atbilstoši grafikam. 

Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad Preiļu pilsētā konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos, bet Preiļu novada lauku teritorijās (izņemot Saunu) - mēneša vidus datumos.
Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk kā divas reizes mēnesī, tad konteineru izvešanas grafiku varat uzzināt, zvanot pa tel. 29420721.
Neaizmirstiet, ka atkritumu konteineru izvešanas dienā tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem!
Jāatceras, ka 240 l sadzīves atkritumu konteineri nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem, tādēļ, piemēram, veco mēbeļu un nolietotas sadzīves tehnikas izvešana jāpiesaka atsevišķi. Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (makulatūra, logu un pudeļu stikls, plastmasas iepakojums, dienasgaismas lampas u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka to atsevišķa izvešana vai pašiem tie jānogādā Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, kur tos pieņemam bez papildu samaksas.

Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

2018. gada grafiki

PREIĻU PILSĒTA (I daļa)

Atpūtas, Bauskas, Brīvības, Bērzu, Cēsu, Čakstes, Daugavpils, Kurzemes, Latgales, Liepājas, Līvānu, Ludzas, Nākotnes, Pļaviņu, Raiņa bulvāris, Skolas, Talsu, A. Upīša, Varakļānu, Vidzemes, Zaļā


*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumā

Mēnesis

Savākšanas datumi (pirmdienās) 

Janvāris

15

29

Februāris

12

26

Marts

12

26

Aprīlis

9

23

Maijs

14

28

Jūnijs

11

25

Jūlijs

9

23

Augusts

13

27

Septembris

10

24

Oktobris

15

29

Novembris

12

26

Decembris

10

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREIĻU PILSĒTA (II daļa)

Aglonas, Celtnieku, Dārza, Jaunā, Jelgavas, Kalna, Kosmonautu, Lauku, Lāčplēša, Liepu, Miera, A. Paulāna, Pils, Rēzeknes, Rožu, Saules, Sporta, Tirdzniecības, Valmieras, Ventspils, Viļānu, Ziedu

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumā 

Mēnesis

Savākšanas datumi (otrdienās) 

Janvāris

16

30

Februāris

13

27

Marts

13

27

Aprīlis

10

24

Maijs

15

29

Jūnijs

12

26

Jūlijs

10

24

Augusts

14

28

Septembris

11

25

Oktobris

16

30

Novembris

13

27

Decembris

11

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREIĻU NOVADA LAUKU TERITORIJA

Līči, Pelēči, Aizkalne Preiļu novads ārpus Preiļu pilsētas (izņemot Saunu)

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša vidus datumos

Mēnesis

Savākšanas datumi (trešdienās)

Janvāris

17

31

Februāris

14

28

Marts

14

28

Aprīlis

11

25

Maijs

16

30

Jūnijs

13

27

Jūlijs

11

25

Augusts

15

29

Septembris

12

26

Oktobris

17

31

Novembris

14

28

Decembris

12

19

 

SAUNAS PAGASTS

Mēnesis

Savākšanas datumi

(mēnešu pēdējās ceturtdienas) 

Janvāris

25

Februāris

22

Marts

29

Aprīlis

26

Maijs

31

Jūnijs

28

Jūlijs

26

Augusts

30

Septembris

27

Oktobris

25

Novembris

29

Decembris

27