Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

Pieredzes apmaiņas vizīte Valmierā

17.11.2022.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” un Preiļu novada pašvaldības darbinieki 15. novembrī viesojās Valmierā, kur tikās ar pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Valmieras Namsaimnieks” kolēģiem, lai iepazītos ar aktualitātēm namu un pilsētas apsaimniekošanas jomā, kā arī īres namu būvniecībā. Kolēģi dalījās pieredzē arī par to, kā tiek veidota savstarpējā komunikācija starp uzņēmumu un iedzīvotājiem attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku iniciatīvu un atbildību savu namu apsaimniekošanā, kā piemēram, iesaistīšanos māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektos.

Brauciena ietvaros norisinājās tikšanās arī ar Ziemeļvidzemes reģiona SIA “ZAAO” un uzņēmuma izveidotā dabas un tehnoloģiju parka “URDA” vadītājiem, kurā īsteno universālas radošas dabaszinātņu apmācības gan bērniem, gan pieaugušajiem, veicinot izpratni par vides kvalitātes uzlabošanu. SIA "ZAAO" darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana. Tāpat arī bija iespēja nelielas ekskursijas laikā gūt ieskatu cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe” ikdienas darbā.
Šis pieredzes apmaiņas brauciens bija pamudinājums jaunām idejām un iezīmēja vairākus labus piemērus, kurus nākotnē varētu realizēt arī Preiļu novadā.

          
Tikšanās SIA "ZAAO"                                                            Īres nams Valmierā 

Foto:
Inga Kovala - Sēne
Sigita Āboliņa

Uz augšu