Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atgādina par nepieciešamību pieņemt lēmumus par plānotajiem darbiem nākamajam gadam daudzdzīvokļu mājās

16.11.2023.

Kā tika ziņots jau iepriekš, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kā daudzdzīvokļu māju pārvaldnieks sagatavoja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes un uzturēšanas darbu plānus 2024.gadam. Informācija izvietota uzņēmuma pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās uz ziņojumu dēļiem. Aicinām dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar informāciju, apspriesties ar dzīvokļu īpašnieku kopību, un līdz šī gada 10.decembrim pieņemt lēmumus par nākamajā plānošanas periodā veicamajiem darbiem.

Dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāpieņem kopsapulces lēmums (50% dzīvokļu īpašnieku + 1 balss) par dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, un kopsapulces protokols kopā ar balsošanas veidlapu jāiesniedz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, Liepu ielā 2, Preiļos, ievietojot dokumentus pastkastē, vai iesniedzot personīgi.

Apsaimniekošanas maksā ir ietvertas normatīvajos aktos noteiktās obligātās pārvaldīšanas darbības, kuras var ieplānot - sētnieka alga, zāles pļaušana, lapu savākšana, dzīvojamo māju un to piesaistīto teritoriju regulāra apsekošana, inženierkomunikāciju, konstruktīvo elementu tehniskā apkope, jumtu un noteku tīrīšana, diennakts Avārijas dienests, administratīvās izmaksas (t. sk. rēķinu sagatavošana, māju lietu vešana, parādu piedziņa) u. c.

Kopsapulces laikā dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt par plānoto mājas uzturēšanas darbu izmaiņām, veicot korekcijas plānoto darbu sarakstā, atbilstoši iespējām sniegt finansiālo ieguldījumu mājas uzturēšanā un apsaimniekošanā, vai, piemēram, darbu veikšanai izvēlēties citu finansējuma avotu.
 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā dzīvokļu īpašnieki var griezties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”  klātienē Liepu ielā 2, iepriekš zvanot pa tālruni 28080479, vai arī rakstīt uz e-pastu: gunta.abolina@preili.lv.
 
Plašāka informācija - https://ieej.lv/krSAp
 
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Uz augšu