Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974
ŪDENS SKAITĪTĀJA RĀDĪJUMU PAZIŅOŠANAMAKSA PAR KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM 
 

Maksa ar PVN

Tikai aukstais ūdens (ūdens skaitītājs)

1,08 EUR/m3

Tikai kanalizācija

1,39 EUR/m3

Aukstais ūdens un kanalizācija (ūdens skaitītājs)

2,47 EUR/m3

Aukstais ūdens (mājās bez ūdens skaitītājiem)

13,33 EUR mēnesī no katras piedeklarētās personas

Kanalizācija (mājas, kuras pieslēgtas pilsētas kanalizācijas sistēmai, bet nav uzstādīts ūdensskaitītājs)

7,51 EUR mēnesī no katras piedeklarētās personas

Karstais ūdens (ar cirkulāciju)

6,08 EUR/m3 (2,47 EUR/m3 a. ūdens + 3.61 EUR/m3 uzsildīšana)

Karstais ūdens (padošana bez cirkulācijas)

5,36 EUR/m3 (2,47 EUR/m3 a. ūdens + 2.89 EUR/m3 uzsildīšana)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana (Preiļu novadā daudzdzīvokļu mājās)

1,99 EUR mēnesī no katras piedeklarētās personas

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana privātmājām (atkritumu izvešana no 0,240 m3 tilpuma konteineriem)

3,83 EUR par vienu reizi

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana privātmājām (atkritumu izvešana no 0,20 m3 tilpuma konteineriem) 3,19 EUR par vienu reizi

Apsaimniekošana

0,46 EUR/m2

SIA “Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļa informē, ka maksājumi par apsaimniekošanu, sadzīves atkritumu izvešanu un ūdeni, ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tiek aprēķināti par pašreizējo mēnesi. Savukārt par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināti maksājumi par elektroenerģiju koplietošanas telpās, siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai un apkurei, par patērēto auksto ūdeni un kanalizāciju, ja ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs. Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem jāveic līdz pārskata mēneša beigām. Maksājumu kavēšanas gadījumā tiek aprēķināts līgumsods.

Uz augšu